WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZWRACANYCH TOWARÓW ODSTĘPUJĄC OD UMOWY

Zamówiony towar okazał się nietrafionym prezentem, pomylonym rozmiarem? Nie ma problemu!

W IAMED oferujemy możliwość zwrotu bez podania przyczyny w terminie do 30 dni od otrzymania towaru.

Prosimy, odeślij towar na adres:
Iamed Serwis Sp. z o.o.
ul. Śliwkowa 30
54-080 Smolec

Koszty wysyłki pokrywa kupujący. Dokonane płatności zwrócimy nie później, niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Nie są przyjmowane zwroty za pobraniem. Nie wypłacamy gotówki przy zwrocie. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej, produkty medyczne nie podlegają zwrotowi tak samo jak produkty od higieny osobistej takie jak wkładki laktacyjne, szczoteczki do zębów czy inne odpakowane z oryginalnego opakowania. cz w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia pomyłki wybranego Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.